• KUKARIBISHA JAMII/FAMILIA
  Welcome Families
   
  District Information/HABARI ZA WILAYA
   
   
  Individual Schools/SHULE ZA KIBINAFSI
   
  Health/AFYA
   
  Transportation/USAFIRI
   

  Other/NYINGINE